Köpvillkor

1. Allmänt

De här villkoren gäller när du som konsument/kund lägger en order på www.gamesmania.se och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan dig och REALM Entertainment med organisationsnummer 680215-5694 (GamesMania). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om www.gamesmania.se framgår på webbplatsen.

För att kunna beställa på www.gamesmania.se måste konsumenten ha fyllt 18 år. Gamesmania accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. GamesMania förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

GamesMania reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på webbplatsen. GamesMania har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. GamesMania ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av GamesMania eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Inget innehåll på denna webbplats får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från GamesMania.

2. Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via www.gamesmania.se måste konsumenten/kunden acceptera dessa villkor. Genom att acceptera villkoren, förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtycke till användningen av personuppgifter och cookies, enligt GamesMania’s regler och villkor.

Ett avtal om köp ingås först med GamesMania när kunden mottagit en orderbekräftelse från GamesMania via e-post som bevisar en bekräftelse på att köpet är genomfört. Som kund är det bra att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med GamesMania.

3. Priser avgifter och betalning

Vid beställning via www.gamesmania.se gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalningsavgifter eller fraktavgifter som anges separat.
GamesMania har rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställningen om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av kunden och godkänts av GamesMania. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan GamesMania eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta.

4. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom 2-4 arbetsdagar. GamesMania’s varor levereras via Postnord eller DHL. Avisering sker via SMS om kunden har meddelat sitt mobilnummer annars sker aviseringen via mail.

5. Ångerrätt

Vid köp av varor på www.gamesmania.se gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela GamesMania detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan.

Ångerrätten gäller endast om varan skickas tillbaka i obruten originalförpackning, som är i säljande skick. Vid nyttjande av ångerrätt är det kunden som står för returfrakten tillbaka till GamesMania’s lager. Varan ska skickas i retur senast 14 dagar efter kunden meddelat GamesMania via mail. När kunden ångrar sitt köp betalar GamesMania tillbaka det belopp som kunden betalat för varan inklusive leveranskostnader. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. GamesMania betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum GamesMania tagit emot varan/returen.

Om kunden vill ångra köpet, ska kunden innan ångerrätten löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till GamesMania via mail. I mailet ska kunden ange sitt namn, sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.

Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av kunden, kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (www.konsumentverket.se).

6. Garanti och reklamation

Vissa av GamesMania’s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel. Kunden bör spara sin orderbekräftelse som gäller som garantibevis.
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Vid reklamation av en vara, kontakta GamesMania omgående. I första hand försöker GamesMania ersätta varan med en liknande, skulle detta inta vara möjligt kan GamesMania i vissa fall återbetala kunden för varan. I vissa fall kan även GamesMania kräva in varan eller dokumentation som bekräftar på att varan går under en reklamation. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på GamesMania. När en reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts, kommer GamesMania att kompensera kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. GamesMania strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att GamesMania mottagit reklamationen.

GamesMania förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer GamesMania riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

7. Länkar

GamesMania kan länka till andra webbplatser som ligger utanför GamesMania’s kontroll och webbplatser utanför GamesMania kontroll kan länka till webbplatsen www.gamesmania.se. Även om GamesMania försöker säkerställa att GamesMania enbart länkar till webbplatser som delar GamesMania’s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn, är GamesMania inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen som kunden befinner sig på.

8. Force Majeure

GamesMania ansvarar inte för några oförutsägbara händelser som förseningar, arbetskonflikt, naturkatasrofer etc. Om någon sådan situation skulle uppstå och som påverkar kundens leverans eller köp, kommer GamesMania informera kunden om detta. Både kunden och GamesMania har rätt att häva köpet med omedelbar verkan om inte båda skulle komma överens om en lösning.

9. Personuppgifter

GamesMania värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. GamesMania försöker alltid att följa alla lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information GamesMania samlar in och hur denna används. Genom att godkänna dessa villkor på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter, så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

REALM Entertainment 680215-5694 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen www.gamesmania.se genom cookies. De personuppgifter som GamesMania behandlar är ditt personnummer, namn, kön, mail, köp- betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

GamesMania använder Googles annonstjänster. Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, samt för statistiska ändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och mail, samt för marknadsföring och information via telefon om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

GamesMania har vidtagit flera åtgärder för att hantera dina uppgifter på bästa och säkraste sätt. GamesMania använder sig bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet. Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer, används även envägskryptering.

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos GamesMania, sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem, sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra GamesMania’s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen www.gamesmania.se. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa villkor gäller enbart för webbplatsen www.gamesmania.se När du länkas till annan webbplats bör du läsa deras villkor och personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att GamesMania inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

10. Cookies

På GamesMania’s webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. GamesMania använder förstapartscookies och tredjepartscookies, för att säkerställa fullgod funktion på webbplatsen. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig varje gång du tar emot en cookie, vilket ger dig möjlighet att välja om du vill acceptera dem eller inte.

GamesMania använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, samt kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos GamesMania, så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbplatsen.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på vår webbplats. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

11. Ändringar av Villkoren

GamesMania förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. GamesMania kommer att informera detta mot befintliga och nya kunder via webbplatsen. Kunden accepterar de nya villkoren genom sitt nästa köp.

GamesMania rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

12. Tillämplig lag och tvist
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med GamesMania.
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med GamesMania, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Vid eventuell tvist följer GamesMania’s beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.